Български
English
Ελληνικά
Türkçe
 Декларация за поверителност

Autepignosi се задължава да пази неприкосновеността на личните ви данни и да разработва технология, която ви дава най-ефективен и безопасен онлайн достъп. Тази декларация за поверителност се отнася за web сайта Autepignosi и засяга събирането на данни и тяхното използване. С използването на web сайта Autepignosi вие сте съгласни с практиките за данни, описани в тази декларация.

Събиране на вашата лична информация

Autepignosi събира информация, която може да се идентифицира лично, като вашият e-mail адрес, име, домашен или служебен адрес или телефонен номер. Autepignosi също събира анонимна демографска информация, която не е единствена за вас, като вашия пощенски код, възраст, пол, желания, интереси и предпочитания.

От Autepignosi се събира също така автоматично и информация за вашия компютърен хардуер и софтуер. Тази информация може да включва: вашият IP адрес, типа на браузъра, имената на домейна, времената на достъп и адресите на Web сайта, към който се обръщате. Тази информация се използва от Autepignosi за извършването на услугата, да се осигури качеството на услугата и да предостави общи статистики относно използването на Web сайта Autepignosi.

Моля имайте впредвид, че ако вие директно разкриете информация, която може да ви идентифицира лично или разкриете лични данни през публичните табла за обяви в Autepignosi, тази информация може да бъде събирана и използвана от други. Забележка: Autepignosi не чете никоя от вашите лични онлайн комуникации.

Autepignosi ви съветва да прегледате декларациите за поверителност на Web сайтовете, към които избирате да се свържете от Autepignosi, за да разберете как тези Web сайтове събират, използват и споделят вашата информация. Autepignosi не е отговорен за декларациите за поверителност или друго съдържание на Web сайтовете извън Autepignosi и фамилията от Web сайтове на Autepignosi.

Използване на вашата лична информация

Autepignosi събира и използва вашата лична информация за работата на Web сайта Autepignosi и за да доставя услугите, които сте заявили. Autepignosi също така използа информацията, която ви идентифицира лично, за да ви информира за другите продукти или услуги, достъпни от Autepignosi и присъединените към него. Autepignosi може също така да се свърже с вас чрез проучвания за изследване на вашето мнение за текущите услуги или за потенциални нови услуги, които могат да бъдат предложени.

Autepignosi не продава, предоставя или дава под наем списъците на неговите клиенти на трети страни. Autepignosi може, от време на време, да се свърже с вас от името на външни бизнес партньори относно специфично предложение, което може да представлява интерес за вас. В тези случаи информацията, която може да ви идентифицира лично (e-mail, име, адрес, телефонен номер), не се прехвърля на третата страна. Допълнително Autepignosi може да споделя данни с доверени партньори, за да ни помагат да извършваме статистически анализи, да ви изпращат e-mail или поща, да осигуряват поддръжка на клиентити или да уреждат доставки. Никоя от тези трети страни няма право да използва вашата лична информация, освен за да осигурят тези услуги за Autepignosi и те са задължени да пазят поверителността на вашата информация.

Autepignosi не използва или разкрива чувствителна лична информация като раса, религия или политически предпочитания, без вашето изрично съгласие.

Autepignosi съхранява запис на Web сайтовете и страниците, които посещават нашите клиенти в рамките на Autepignosi, за да установим кои услуги на Autepignosi са най-популярни. Тези данни се използват, за да се достави персонализирано съдържание и съобщения в рамките на Autepignosi на клиентите, чиито поведение показва, че те се интересуват от определена тематика.

Web сайтовете Autepignosi ще разкрият ваша лична информация, без предупреждение, само ако това се изисква от закона или при твърдо убеждение, че такова действие е необходимо за: (а) отговаряне на изискванията на закона или съответствие с юридическо действие, насочено към Autepignosi или сайта; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на Autepignosi; и (в) действие под изключителни обстоятелства, за да защити личната безопасност на потребителите на Autepignosi, или обществеността.

Използване на "бисквитки" (Cookies)

Web сайта Autepignosi използва "бисквитки" (cookies), за да ви помогне да персонализирате вашия онлайн опит. "Бисквитката" е текстови файл, който е поставен на вашия твърд диск от сървъра на Web страницата. "Бисквитките" не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вируси в компютъра ви. "Бисквитките" са еднозначно свързани към вас и могат да бъдат прочетени само от web сървър в домейна, където е издадена "бисквитката" за вас.

Една от главните цели на "бисквитките" е да предложи удобна възможност за спестяване на времето ви. Целта на "бисквитката" е да каже на Web сървъра, че вие сте се върнали към определена страница. Например, ако вие персонализирате страниците на Autepignosi, или се регистрирате в сайта или услугите на Autepignosi, "бисквитката" ще помогне на Autepignosi да извика ваша специфична информация при следващите посещения. Това опростява процеса на съхраняване на вашата лична информация, като платежни адреси, адреси за доставка и т.н. Когато се върнете към същия Web сайт Autepignosi, информацията, която сте предоставили преди това, може да бъде извлечена, така че вие можете лесно да използвате възможностите на Autepignosi, които сте персонализирали.

Вие имате възможността да приемете или отхвърлите "бисквитките". Повечето Web браузъри автоматично приемат "бисквитки", но обикновено вие можете да настроите вашия браузър да отхвърля "бисквитките", ако предпочитате. Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", вие няма да можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на услугите или Web сайтовете на Autepignosi, които посещавате.

Защита на личната ви информация

Autepignosi защитава личната ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Autepignosi съхранява инфорацията, която предоставяте и която може да ви идентифицира лично в компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Когато лична информация (като номер на кредитна карта) се предава на други Web сайтове, тя се защитава с използването на шифроване, като протокола Secure Socket Layer (SSL).

Промени в тази декларация

Autepignosi ще актуализира понякога тази декларация за поверителност, за да отрази обратната връзка от фирмите и клиентите. Autepignosi ви окуражава периодично да преглеждате тази декларация, за да бъдете информирани как Autepignosi защитава вашата информация.

Информация за контакти

Autepignosi приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако мислите, че Autepignosi не спазва тази декларация, моля свържете се с Autepignosi чрез varbanovs@hotmail.com. Ние ще положим съответните усилия да установим и отстраним проблема.